LAB RENTAL !

บริการให้เช่าเครื่องมือสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการโดย DAIHAN Science Co., Ltd. ด้วยเทคโนโลยีอันดับ 1 ในเกาหลี!!

ยุคสำหรับการเช่า
พบกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตโดย DAIHAN Scientific Co., Ltd. ผ่านบริการให้เช่า
สร้างห้องทดลองโดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนโดยไม่มีภาระในการซื้อ
DAIHAN Group ซึ่งให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ มือสำหรับห้องปฏิบัติการ