ขั้นตอนการเช่า

แนะนำผลิตภัณฑ์ให้เช่า

pro
Autoclaves
DAIHAN®

Digital Fuzzy-control Autoclaves, “MaXterile™”, Standard-/Recorder-type, 47-/60-/80-/100-Lit.

รายละเอียด

เช่า

pro
Incubators
DAIHAN®

SMART Low Temperature(B.O.D) Incubators, “ThermoStable™ SIR”

รายละเอียด

เช่า

pro
Incubators
DAIHAN®

Low Temperature(B.O.D) Incubators, “ThermoStable™ IR”

รายละเอียด

เช่า

pro
Incubators
DAIHAN®

SMART Forced-air Incubators, “ThermoStable™ SIF”, 50-/105-/155 Lit

รายละเอียด

เช่า

pro
Incubators
DAIHAN®

Forced-air Incubators, “ThermoStable™ IF”

รายละเอียด

เช่า

pro
Ovens
DAIHAN®

 SMART Forced-air Ovens, “ThermoStable™ SOF”,

รายละเอียด

เช่า

pro
Ovens
DAIHAN®

Forced-air Ovens, “ThermoStable™ OF”

รายละเอียด

เช่า